FSA Organisation

Faaborg Skak Akademi er en underafdeling af Faaborg Skakklub og derfor er det klubbens Vedtægter, der også er gældende for akademiet.

Man kan læse mere om Faaborg Skakklub på klubbens hjemmeside.

Som meddelt andet steds på akademiets hjemmeside, koster det ikke noget at deltage i Faaborg Skak Akademi.

Når først man har fået mod på at undersøge, hvad det vil sige at spille i en klub, er det blevet vedtaget, at alle spillere, der kommer Faaborg Skak Akademi får en prøvetid på 1 måned i Faaborg inden man vil blive opkrævet kontingent.

Kontingentet i Faaborg skakklub dækker udgiften til at være tilmeldt i hold og spille med i klubbens turneringer – ligesom det dækker udgifterne til at modtage Skakbladet, der udgives af Dansk Skak Union.